Çevre & İSG

YILBAY MAKİNA Çevre ve İnsan'ın Başlıca En Önemli Kaynaklardan Olduğu Tezini Benimseyip Bu Değerlere Gereken Önemi Göstermeyi İlke Edinmiştir. Bu Doğrultuda; Faaliyetlerimizde Her Türlü Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği İle Alakalı, Bağlı Olduğumuz Yasal Mevzuat ve Diğer Şartlara Uyumun, Güncel Takibinin Sağlanması; Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi'nin Başarı İle Sürdürülmesi İçin Çalışanlarımızın Sürekli Eğitilmesi, Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Davranış Biçimi Haline Getirilmesi; YILBAY MAKİNA'nin, Firma Çalışanları Başta Olmak Üzere Müşteriler, Tedarikçiler ve Tüm Paydaşlarla Birlikte Hareket Ederek Çevre ve İnsan Değerlerinin Korunması İçin Azami Çabanın Gösterilmesi, Çevre ve İnsan Değerlerini Koruma Bilinci ve Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi; Çevreye Olumsuz Etkilerin ve Çevre Kirliliğinin Mümkün Olduğunca Kaynağında Engellenmesi, Oluşan Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Yöntemler Geliştirilmesi, Uygun Geri Kazanımların Sağlanması; İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Risklerin, Prosesler ve Üretim Ekipmanlarının Tasarımı veya Satınalınması Aşamasında Önlenmesi, Buna Rağmen Oluşan Risklerin Katlanılabilir Seviyeye İndirilmesi, Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Hedeflerinin, Sürekli İyileşme İlkesine Uygun Olarak Belirlenmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi YILBAY MAKİNA Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıdır.

Telefon:   +90 (232) 877 1993-94-95